GUIA DIDÀCTICA

1.- MARC GENERAL

Cicles o nivells participants
Educació Infantil i Primària
Implicació d'àrees curriculars
Projecte de treball col·laboratiu genèric amb intrusió modular d'investigacions, webquest i estudi de casos

Implicació d'àrees curriculars
Globalitzada, amb focalització curricular sobre les àrees de coneixement del medi, llengua i literatura catalana i educació artística.
Temporalització marc:
Fase inicial:
Fase de desenvolupament:
Fase de síntesi / generalització:
Justificació contextualització
La proposta didàctica s'inclou com a una aportació al desenvolupament del currículum en l'E. Infantil i Primària, de caràcter globalitzat, amb focalització sobre el desplegament curricular de les àrees de coneixement de l'entorn i de llenguatges (comunicació i representació) per a E. Infantil, i de coneixement del medi, llengua i literatura catalana i educació artística per a E. Primària.
Es tracta d'una proposta didàctica de llarga durada, amb disseny modular mixt sobre diferents solucions d'arquitectura oberta: plantejat en format de projecte de treball cooperatiu, inclou seqüències didàctiques en formats de webquest, investigacions, estudis de casos i resolució de problemes. El desplegament curricular promou de manera específica la integració de les TIC com a recursos cognitius per a l'aprenentatge i la comunicació en un context de treball col·laboratiu entre centres i contempla l'ús de personatges virtuals com a recurs per a la motivació i per a la conducció de l'activitat d'aprenentatge amb el model de personatges experts.
La presentació de la proposta de treball a l'alumnat se planteja en format d'elaboració de producte, concretament d'un document audiovisual o multimèdia sobre determinades rondalles i llegendes de les illes.

Metodologia
Els criteris metodològics generals que dirigeixen els processos d'aprenentatge en aquesta proposta curricular pretenen respondre al model d'ensenyança globalitzada, constructivista i activa, desenvolupada sobre solucions d'arquitectura oberta ( formats de mètodes de projecte de treball, recerca científica i estudi de casos)


Proposta
Plantejament d'estímuls, motivació i connexió amb la realitat: Els alumnes contacten amb un personatge virtual (Iqbal) a través de les eines comunicacionals de la Internet que els planteja el problema inicial. La tasca proposada implicarà el treball cooperatiu modular entre diferents centres, etapes i cicles de les Illes Balears i Catalunya. Han d'imaginar que ajuden al personatge virtual en l'elaboració d'un recull de rondalles tradicionals que puguin ser distribuïdes a través de la Internet en un format multimèdia o audiovisual.
Productes finals
Els diferents grups d' alumnes hauran d'elaborar col.laborativament una rondalla multimèdia.

Si t'interessa consultar la proposta didàctica per cicles pots clicar AQUÍ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada